Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi nhận thức rõ rằng thông tin cá nhân của quý khách thu thập thông qua các đại lý du lịch và nghiệp vụ phát triển hệ thống đều là những thông tin quan trọng cần phải được bảo mật. Nhằm thể hiện sự tôn trọng quý khách, đáp lại sự kỳ vọng và sự tin tưởng của quý khách dành cho công ty chúng tôi, cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân (Luật Bảo vệ Thông tin cá nhân) và những pháp lệnh có liên quan khác, quy định ngành nghề, quy phạm xã hội khác, trật tự xã hội và các chuẩn mực đạo đức thông qua việc xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp, chúng tôi cam kết xây dựng và hoạt động theo những quy định và hệ thống bao gồm các nội dung sau đây:

1. Về việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn xem xét đến lĩnh vực kinh doanh và quy mô kinh doanh trên để thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp, đồng thời chỉ xử lý những thông tin này trong phạm vi mục đích sử dụng đã quy định trước, tuyệt đối không sử dụng các thông tin này ngoài mục đích đó. Ngoài ra, có trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba thông qua các hoạt động kinh doanh, nhưng chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của quý khách. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực chuẩn bị trình tự xử lý thông tin cá nhân và đào tạo cho nhân viên.

2. Về việc tuân thủ các pháp lệnh

Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi luôn xác nhận và tuân thủ phương châm, điều khoản và các quy phạm khác đã được các quốc gia quy định trong hướng dẫn liên quan liên quan mà trước hết là Luật Bảo vệ Thông tin cá nhân.

3. Về việc thực hiện biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân

Để đảm bảo chắc chắn việc xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn và thích hợp, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý làm "Hệ thống bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân" và nỗ lực phòng ngừa đào tạo lực lượng vận hành từng người từng người một, qua đó nỗ lực ngăn chặn những sự mất mát, hư hại, sửa đổi, phá hoại, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân. Ngoài ra, thông qua việc xác nhận, kiểm tra nội bộ hàng ngày, khi có sự cố xảy ra, chúng tôi nhanh chóng phát hiện, đồng thời làm rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục để nỗ lực phòng chống sự cố tái diễn.

4. Phàn nàn và trao đổi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi thành lập "Quầy phụ trách liên hệ về các phàn nàn và trao đổi" như một quầy tiếp nhận đối với những phàn nàn và trao đổi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và tiến hành đối ứng nhanh chóng không chậm trễ.

5. Cải thiện liên tục hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

Nhằm thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân thích hợp với những tiến bộ trong công nghệ thông tin, những thay đổi trong tình hình xã hội và kể cả trong môi trường kinh doanh của công ty, chúng tôi sẽ xem xét lại định kỳ "Hệ thống quản lý thông tin cá nhân" và nỗ lực cải thiện liên tục.

6. Chính sách liên quan đến Cookie

Cookie là gì ?
Cookie là cơ chế lưu trữ lược sử sử dụng, nội dung nhập, v.v được gửi và nhận giữa trình duyệt và máy chủ, v.v... khi sử dụng các trang Web thành tập tin trong máy tính của quý khách. Lần sau khi truy cập vào cùng một trang Web, người quản lý trang có thể sử dụng thông tin trong Cookie để thay đổi nội dung hiển thị theo từng quý khách. Trường hợp quý khách cho phép gửi và nhận Cookie trong thiết lập trình duyệt, các trang Web có thể lấy được Cookie từ trình duyệt của người dùng. Ngoài ra, để bảo vệ sự riêng tư, trình duyệt của quý khách chỉ gửi những Cookie đã gửi và nhận được từ máy chủ của trang Web đó.

Về thiết lập Cookie
・Quý khách có thể chọn thiết lập liên quan đến gửi và nhận Cookie từ "Cho phép tất cả các Cookie", "từ chối tất cả các Cookie", hoặc "Thông báo cho người dùng khi nhận Cookie". Phương pháp thiết lập khác nhau tuỳ theo trình duyệt. Về phương pháp thiết lập cookie, quý khách vui lòng xác nhận trong trình đơn "Trợ giúp" của trình duyệt đang sử dụng.
・Nếu chọn thiết lập từ chối tất cả Cookie, có trường hợp quý khách sẽ gặp những hạn chế nhất định khi sử dụng các dịch vụ trên Internet, chẳng hạn như không sử dụng được những dịch vụ yêu cầu chứng nhận, v.v…, vì vậy, quý khách vui lòng chú ý.

Công ty chúng tôi hiện đang sử dụng Cookie
Công ty chúng tôi sử dụng Cookie với những mục đích sau đây:
・Tham chiếu thông tin đăng ký của những quý khách đang lưu trữ để cung cấp dịch vụ tuỳ chỉnh với mỗi quý khách khi quý khách đăng nhập vào dịch vụ chứng nhận.
・Hiển thị quảng cáo thích hợp nhất với quý khách trên trang Web khác, dựa trên những nội dung mà quý khách quan tâm và tình trạng sử dụng của quý khách trên trang Web chúng tôi
・Điều tra số người sử dụng và lưu lượng truy cập trang Web của chúng tôi
・Cải thiện dịch vụ của công ty chúng tôi
・Yêu cầu nhập lại mật khẩu (Chứng nhận lại) đối với những quý khách đã sử dụng một khoảng thời gian nhất định để duy trì tính bảo mật
Ngoài ra, có trường hợp chúng tôi lưu trữ và tham chiếu Cookie của chúng tôi thông qua Yahoo! Nhật Bản, dựa trên sự uỷ thác phân phối quảng cáo của chúng tôi với Yahoo! Nhật Bản.

Công ty Evolable Asia Co., Ltd.
Giám đốc đại diện Yoshimura Hideki

Ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2007
Sửa đổi ngày 1 tháng 10 năm 2013

プライバシーポリシーTOP
採用情報 報道機関・マスコミの方へ